אפשרויות סליקה מגוונות

- מערכת סליקה כבסיס.
- מערכת לשליחה ולאחזור חשבוניות מס קבלה בפורמט
PDF
עם קבלת אישור עסקה.
- מערכת ניהול מנויים (חודשי מתחדש) עם תאריך וסכום קבוע בהוראת קבע חודשית.
- מערכת הוראות קבע עם תאריך חודשי קבוע וסכום משתנה.
- מערכת הרשאה לחיוב עם תאריך משתנה וסכום משתנה.
- אשף דוחות / חיפוש.
- הצגת דוחות מאוחדים למספר מסופים בעבור כל לקוח.

לאומי קארד ישראקרט Master Card ויזה אמריקן אקספרס דיינרס Microsoft